Cuba 2019

Cuba is an eclectic combination of goods that survived past decades, from the 1950s to the 1990s, with the occasional state of the art smart-phone or laptop. You will find all kinds of functional relics, repaired over and over to make them last for as long as possible. From clothes to electronics, from vehicles to buildings, you’ll be able to see what a country without a first-world consumer culture looks like.
You will hardly find another country with so many old American cars in use, owning the streets as if it was 1959. Take pictures, ride all kinds of models, and talk to the drivers to hear about all the tricks they’ve come up with throughout the years to keep the cars rolling, without access to the original spare parts.A place frozen in time.

Cuba is een eclectische combinatie van goederen die de afgelopen decennia heeft overleefd, van de jaren 1950 tot de jaren 1990, met zo af en toe een smartphone of laptop. Je zult allerlei apparaten vinden, steeds opnieuw gerepareerd om ze zo lang mogelijk te laten werken. Van kleding tot elektronica, van voertuigen tot gebouwen, je kunt zien hoe een land zonder een consumentencultuur in de eerste wereld eruitziet.
Je zult nauwelijks een ander land vinden met zoveel oude Amerikaanse auto's alsof het 1959 was. Neem foto's, rijd allerlei modellen en praat met de chauffeurs om te horen over alle trucs die ze hebben bedacht door de jaren heen om de auto's draaiende te houden, zonder toegang tot de originele reserveonderdelen. Een plaats bevroren in de tijd.