Pudding factory

When Cor Kok started in Ede on 1 May 1949, he could never have imagined that once he would be in the Top 3 of the largest employers in his new hometown. The pudding powder factory of yesteryear has grown into a substantial company in 1977, producing custard powders for the dairy industry. Only in bulk packaging, because Kok Ede has mainly been able to conquer the food market in the sector of bulk consumers. The Ede company was specialized in supplying to hospitals, old people's homes and children's homes, to company canteens and to large hospitality companies.
The pudding colors are still there ...

Puddingfabriek

Toen Cor Kok op 1 mei 1949 in Ede begon heeft hij nooit kunnen bedenken, dat hij nog eens in de Top 3 van de grootste werkgevers in zijn nieuwe woonplaats zou worden. Het puddingpoederfabriekje van weleer is in 1977 uitgegroeid tot een aanzienlijke onderneming, die vlapoeders produceerde voor de zuivelindustrie. Uitsluitend in grootverpakkingen, want Kok Ede heeft vooral de levensmiddelenmarkt weten te veroveren in de sector van de grootverbruikers. Het Edese bedrijf was gespecialiseerd in de levering aan zieken-, bejaarden- en kindertehuizen, aan bedrijfskantines en aan grote horeca-ondernemingen.
De puddingkleuren zijn er nog steeds ...