Armando Museum

The Armando Museum was a Dutch museum in the city of Amersfoort, with mainly work by the Dutch artist Armando. The museum was located in the Elleboogkerk in Amersfoort from the opening on December 8, 1998 to October 22, 2007. On that last date, a blazing fire broke out in the church. The fire was so big that almost the entire collection present was lost. At that time the Armando Museum had an exhibition called "In the forest - in search of meaning" with many works by internationally renowned artists (including Albrecht Dürer, Jacob van Ruisdael, Anselm Kiefer, Richard Long, Charles-François Daubigny, Luc Tuymans and Hercules Seghers). The works had an insured value of four million euros.

Het Armando Museum was een Nederlands museum in de stad Amersfoort, met voornamelijk werk van de Nederlandse kunstenaar Armando. Het museum was vanaf de opening op 8 december 1998 tot 22 oktober 2007 gevestigd in de Elleboogkerk in Amersfoort. Op die laatste datum brak in de kerk een uitslaande brand uit. De brand was zo groot van omvang dat vrijwel de volledige aanwezige collectie verloren is gegaan. In het Armando Museum was op dat moment de tentoonstelling “In het woud - op zoek naar betekenis” te zien met vele werken van internationaal vermaarde kunstenaars (onder anderen Albrecht Dürer, Jacob van Ruisdael, Anselm Kiefer, Richard Long, Charles-François Daubigny, Luc Tuymans en Hercules Seghers). De werken hadden een verzekerde waarde van vier miljoen euro.